Redis, jako technologia pamięci podręcznej w pamięci (in-memory cache), przyspiesza działanie stron internetowych poprzez efektywne przechowywanie i szybkie dostarczanie najczęściej używanych danych. Redis zapisuje często żądane informacje, takie jak sesje użytkowników, wyniki zapytań do bazy danych czy strony dynamiczne, w szybkim dostępie w pamięci RAM. Dzięki temu, gdy użytkownik odwiedza stronę, serwer może szybko uzyskać te dane z pamięci podręcznej Redis, zamiast każdorazowo odwoływać się do wolniejszej bazy danych. To redukuje czas ładowania strony i zwiększa ogólną wydajność.