Ataki DDoS (Distributed Denial of Service) polegają na przeciążeniu serwera, usługi lub sieci przez zalew fałszywych żądań, co uniemożliwia normalną obsługę prawdziwego ruchu internetowego. W atakach DDoS wykorzystywane są zwykle liczne skompromitowane urządzenia komputerowe, które razem tworzą sieć zwaną botnetem. Urządzenia te są wykorzystywane do wysyłania ogromnej ilości żądań do celu, co przekracza jego możliwości przetwarzania, powodując spowolnienie lub całkowite zablokowanie usługi. Ataki te mogą być skierowane na różne cele, w tym strony internetowe, serwery gier, infrastrukturę sieciową i inne kluczowe usługi.