Regulamin Usług Hostingowych

 1. Wstęp
  Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług hostingowych przez GRECH GROUP Gerard Grech, Świeradowska 51-57, 50-559 Wrocław, NIP: 8971245458 zwaną dalej „Dostawcą”, na rzecz klientów, zwanymi dalej „Klientami”.
 2. Zakres Usług
  a. Dostawca oferuje usługi hostingowe, które obejmują hosting stron internetowych, usługi poczty elektronicznej, a także dodatkowe usługi zależne od wybranego abonamentu, takie jak pomoc w konfiguracji domeny, poczty, usług typu Cloudflare, serwera Redis, zabezpieczenia strony przed botami spamującymi oraz włamującymi, oraz aktualizacje oprogramowania i strony internetowej, konfigurację Google Analytics oraz Google Search Console i wizytówki Google.
  b. Usługi są świadczone w oparciu o własne zaplecze oraz wyselekcjonowane infrastruktury i platformy, z którymi Dostawca współpracuje, aby zapewnić Klientom najwyższy stosunek jakości do ceny i niezawodność usług.
  c. Usługi są przeznaczone dla stron internetowych, które dysponują ruchem na stronie internetowej nie większym niż 15 000 odsłon miesięcznie, prawidłowo mierzonymi statystykami Google Analytics. Przekroczenie liczby odsłon związane jest z dopłatą, która jest każdorazowo negocjowana z klientem.
  d. Pojedyncza usługa przeznaczona jest dla pojedynczej strony internetowej.
 3. Warunki Korzystania z Usług
  a. Klient zobowiązany jest do korzystania z usług zgodnie z prawem, niniejszym regulaminem oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu.
  b. Zabronione jest wykorzystywanie usług w celach nielegalnych, do rozsyłania spamu, do działalności naruszającej prawa autorskie lub do jakichkolwiek innych działań uznanych za szkodliwe lub nieetyczne.
  c. Warunkiem prawidłowego korzystania z usługi hostingowej jest udzielenie przez Klienta dostępu administracyjnego do strony internetowej WordPress celem zabezpieczenia strony, aktualizacji oprogramowania, podłączenia kodów Google Analytics i drobnych aktualizacji przez Dostawcę usługi.
  d. Klient korzystający z promocji zobowiązany jest do opłacenia usługi na kolejny rok, po zakończeniu trwania usługi promocyjnej.
 4. Odpowiedzialność i Ograniczenia
  a. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Klientów na stronach internetowych, za działanie lub awarie infrastruktury i platform wykorzystywanych do świadczenia usług, oraz za szkody powstałe w wyniku siły wyższej, takich jak pożar, powódź, wojna, akty terrorystyczne i inne niespodziewane sytuacje losowe.
  b. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w oprogramowaniu CMS WordPress oraz błędy w oprogramowaniu wtyczek oraz motywów.
  c. Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa świadczonych usług, jednakże nie odpowiada za przerwy w dostępie spowodowane czynnikami zewnętrznymi.
 5. Bezpieczeństwo, Kopie Zapasowe i Usunięcie Danych
  a. Dostawca regularnie tworzy kopie zapasowe stron klientów i poczty email, jednakże nie gwarantuje ich pełnej aktualności i kompletności z uwagi na aspekty techniczne tworzenia kopii zapasowych.
  b. W przypadku nieopłacenia faktury proforma w terminie, Dostawca ma prawo usunąć dane z serwera w okresie 7 dni po zakończonym okresie abonamentowym.
 6. Zmiany w Usługach i Regulaminie
  a. Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, ofercie oraz cenach usług, o czym zobowiązuje się informować Klientów w momencie zmiany regulaminu, a klient ma 3 dni na akceptację regulaminu. Brak akceptacji w terminie, w zdaniu poprzedzającym, jest wyrażeniem zgody na związanie się z treścią nowych postanowień regulaminu.
 7. Prawa Autorskie i Własność Intelektualna
  a. Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej związane z usługami pozostają własnością Dostawcy lub odpowiednich dostawców platform i technologii.
 8. Postanowienia Końcowe
  a. Wszelkie spory wynikające z korzystania z usług będą rozstrzygane przez właściwe organy jurysdykcyjne zgodnie z prawem polskim.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.01.2024 i jest dostępny na stronie internetowej Dostawcy.